А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
 

Централна Европа

Централна Европа обхваща земите в „сърцето на Европа” – от Северно и Балтийско море до южните подножия на Алпите. Природният облик на региона е съчетание от контрастиращи пейзажи. На север се простира обширната Средноевропейска низина, със заблатените крайбрежия, полдери, ниски моренни хълмове и пръснати между тях плитки езера и блата. На юг са Средноевропейските планини с множество масиви, със заоблени била  и полегати склонове, живописни котловини и речни долини. В най-южната част на Централна Европа се извисява най-гъсто населената планина в Европа – Алпите.
В Централна Европа са разположени шест държави. Лихтенщайн е с най-малки размери. . Швейцария, Австрия и Лихтенщайн са типични алпийски страни. През Австрия, Словакия и Унгария тече втората по дължина река в Европа – Дунав, която се влива в Челно море. В политическо отношение, страните от региона са претърпели значителни промени. От 1815 г.  само Швейцария запазва неутралитет и е извън всички войни и конфликти. Държавите в Централна  Европа са промишлено - аграрни страни. Водещо място в икономиката им заемат промишлеността, обслужването и най - вече туризмът.

 
 
 
 
 
   
 
 
     
             
2010 © Европейските страни - език, култура и национална купня