А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
 

Източна Европа

Източна Европа е най - обширният европейски регион, който заема почти половината от континента. Простира се от Балтийско море, Среднаевропейската низина и Карпатите на запад, до Урал на изток и от Северния ледовит океан до Голям Кавказ и Мерно море на юг. В Източна Европа се редуват разнообразни пейзажи. От север на юг закономерно се сменят природните зони - твърдолистни гори и храсти по южното крайбрежие на полуостров Крим и южното подножие на Голям Кавказ, степи и лесостепи, обширен горски пояс, където се редуват широколистни, смесени и иглолистни гори, лесотундра и на север - суровият пейзаж на тундрата.
До края на 80 - те години на ХХ век всички страни в Източна Европа - Русия, Естония, Беларус, Литва, Латвия, Украйна и Молдова,са били част от бившия Съветски съюз. Днес като независими държави те преживяват период на преход към пазарно стопанство. С изключение на Русия всички останали държави са малки и с ограничени природни ресурси.

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
     
             
2010 © Европейските страни - език, култура и национална купня